English Lietuva

Teisės aktai

Darbo kodeksas 

Kriterijai įmonėms, kurios nori būti įrašytos į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą

Užimtumo įstatymas

Darbų sauga (darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, kiti įstatymai, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro arba šio ministro su kitu (kitais) ministru (ministrais) įsakymai, sveikatos apsaugos ministro įsakymai, vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai)

Užsieniečių įdarbinimas

ES direktyva dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (liet.)

ES direktyva dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones (angl.)