English Lietuva

Susitikimas su Eurociett atstovu Denis Pennel, 2008-12-18

2008 m. gruodžio 18 d. Lietuvoje lankėsi Europos Privačių Įdarbinimo Agentūrų Konfederacijos  (Eurociett) generalinis direktorius Denis Pennel. Vizito metu p.Denis Pennel  susitiko su Lietuvos  Laikino Įdarbinimo Įmonių Asociacijos  atstovais.

Susitikimo metu LĮĮA prezidentė Rita Sokolovienė svečiui pristatė Asociaciją ir jos veiklą, laikino įdarbinimo įmonių verslą Lietuvoje bei dabartinę padėtį Lietuvos darbo rinkoje.

Denis Pennel perskaitė pranešimą apie Eurociett, jos veiksmų planą, plečiant Konfederacijos veiklą, o taip pat Eurociett narystės privalumus ir naudą, paslaugas, teikiamas jos nariams,  bei stojimo į Eurociett sąlygas.Eurociett ištakos - 1967 metais. Tais metais buvo pradėta vienyti Europos šalių privačias įdarbinimo agentūras  siekiant atstovauti bendrus interesus darbo rinkoje bei Europos Sąjungos institucijose. 2005 m. susiformavo dabartinė Eurociett struktūra.

Šiuo metu  Eurociett sudaro 26 privačių įdarbinimo agentūrų nacionalinės organizacijos, atstovaujančios 25 šalis, ir 6 didžiausios pasaulinės multinacionalinės įdarbinimo agentūros: Adecco, Allbecon-Olypia, Kelly Services, Manpower, Randstad ir USG People.

Eurociett, siekdama formuoti palankesnę aplinką įdarbinimo agentūrų veiklai,  savo nariams teikia visą eilę paslaugų (services): politinio lobizmo per nuolatinius kontaktus su ES institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis (ES Komisija, ES Taryba ir Europos Parlamentu, profesinėmis sąjungomis, federacijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis); viešųjų ryšių, per kasmėnesinius pranešimus žiniasklaidai apie Eurociett veiklą;  dalijasi praktine patirtimi, atlieka statistinius tyrimus, teikia informaciją per savo metines konferencijas, seminarus, periodinius pranešimus  Eurociet svetainėje, intranetą.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos komisija priėmė naują, aktualią laikino įdarbinimo įmonėms, ES direktyvą  Nr. 2008/104/EC dėl darbo sąlygų laikinai įdarbinamiems darbuotojams  (DIRECTIVE 2008/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON TEMPORARY AGENCY WORK, 19 November 2008), kurios  kūrime aktyviai dalyvavo ir Eurociett.

Po D.Pennel kalbos įvyko laisvas pokalbis, kuriame buvo aptarta įdarbinimo verslą reglamentuojantys Įstatymai bei įstatymų leidyba Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje, šio verslo vystymo sąlygos ir nacionalinių konfederacijų uždaviniai vystant šį verslą. Pasidalinta patyrimu, aptartas LĮĮA narystės Eurociet klausimas. D.Pennel nuodugniai atsakė į susitikimo dalyvių klausimus.

Laikino įdarbinimo įmonių asociacijos stojimo galimybės  į Eurociett ir teikiama nauda bus svarstoma artimiausiame LĮĮA visuotiniame susirinkime, kuris įvyks 2009 m. sausio mėnesį.