English Lietuva

Pasikeitė Laikino įdarbinimo įmonių asociacijos pavadinimas, 2011-10-17

 

Nuo šiol Asociacija vadinsis Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija. 2011 m. spalio 17 d. įvykusiame Laikino įdarbinimo įmonių asociacijos Visuotiniame narių susirinkime buvo nuspręsta keisti Asociacijos pavadinimą. Naujasis pavadinimas - Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija - VšĮ Registrų centre įregistruotas 2011 metų lapkričio 5 d.

Laikino įdarbinimo įmonių asociacijos steigimą 2007 metais inicijavo 7 laikinuoju įdarbinimu užsiimančios įmonės. Šiuo metu ją sudaro 12 Lietuvos įdarbinimo įmonių, tarp jų - didžiausios Lietuvoje. Asociacija sieks, kad prie jos jungtųsi ir kitomis įdarbinimo rūšimis užsiimančios įmonės. 

Asociacija atlieka įmonių-narių laikinojo įdarbinimo veiklos tyrimus, ruošia LR Įdarbinimo per įdarbinimo įmones įstatymo išaiškinimą, rekomendacijas laikinojo įdarbinimo sutartims, rengia seminarus praktiniais laikinojo įdarbinimo klausimais, koordinuoja įvairius veiklos aspektus. Asociacija rūpinasi laikinojo įdarbinimo įvaizdžiu, siekiant išsklaidyti klaidinančias nuostatas apie „darbuotojų nuomą“ kaip darbuotojų teises pažeidžiančią darbo formą. Asociacija teikia informacija ir šviečia ne tik jos narius, bet ir laikinuosius darbuotojus bei laikinojo darbo naudotojus. Siekiama, kad tapimas Asociacijos nariu būtų sietinas su kompanijos veiklos efektyvumo, skaidrumo ir reputacijos gerinimu.

Asociacijos įmonės-narės užsibrėžusios laikytis vieningos laikinojo įdarbinimo praktikos. Siekiama, kad narystė asociacijoje taptų kokybės ir išskirtinumo ženklu. Šiuo metu ruošiamas dokumentas „Geros laikinojo įdarbinimo praktikos aprašas“, kuris busskirtas laikinojo įdarbinimo naudotojų, laikinųjų darbuotojų ir visų kitų suinteresuotų asmenų supažindinimui su Asociacijoje nustatyta vieninga laikinojo įdarbinimo praktika, kuria vadovaujasi visi Asociacijos nariai. „Geros praktikos“ tikslas yra informuoti, kaip Asociacijos narės laikosi teisės aktų reikalavimų, kokiais veiklos principais vadovaujasi.