English Lietuva

LĮĮA ketina tapti Eurociett nare, 2010-06-07

Laikino įdarbinimo įmonių asociacija 2010 m. antrame pusmetyje ketina tapti Eurociett nariais. 

2010 m. gegužės 17 d. LĮĮA nariai Prezidentas dr.Tomas Bagdanskis,  Dalia Mickūnienė (UAB NST Baltija) ir Petras Rupšys (UAB Skanlika) Eurociett kvietimu antrą kartą dalyvavo ES Socialinio Dialogo Komiteto posėdyje Briuselyje. 

Šiame posėdyje taip pat dalyvavo daugelio ES valstybių laikino įdarbinimo įmonių asociacijų atstovai ir darbuotojų atstovai. Posėdyje svarstyta kaip valstybės narės ketina įgyvendinti ES direktyvą  Nr. 2008/104/EC dėl darbo sąlygų laikinai įdarbinamiems darbuotojams, kaip socialinė partnerystė ES valstybėse plėtojama laikino įdarbinimo sektoriaus sferoje. 2010 m. pradžioje Lietuvoje atnaujintas Laikino įdarbinimo įstatymo kūrimo procesas, kuriame aktyviai dalyvauja LĮĮA. 

Po posėdžio atstovai iš Lietuvos, kartu su Latvijos ir Estijos laikino įdarbinimo agentūrų atstovais, gavo pakartotinį bendrą kvietimą tapti Eurociett nare. 

Galutinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendros narystės Eurociett’e aptarimas vyks 2010 m. birželio 9-11 d.  Atėnuose Eurociett’o Europos laikino įdarbinimo asociacijų atstovams organizuojamo seminarų ciklo metu. Šiame seminare savo patirtimi su trimis Baltijos šalimis dalinsis Graikijos laikino įdarbinimo agentūrų asociacijos atstovai. Iš Lietuvos pusės seminare šį kartą ketina dalyvauti LĮĮA Prezidentas dr.Tomas Bagdanskis bei nariai Valerija Buzėnienė (UAB Simplika) ir Božena Petikonis (UAB Manpower Lit). 

Šiuo metu LĮĮA yra 12 narių. Asociacijos narės per savo įmones laikinai įdarbina įvairių lygių specialistus ir vadovus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Asociacijos atlikto 2008-2009 m. tyrimo duomenimis, per įmones – Asociacijos nares Lietuvoje daugiau valandų yra išdirbusios laikinos darbuotojos moterys, užsienyje – laikini darbuotojai vyrai.

Laikinai įdarbintų darbuotojų per LĮĮA įmones bendras darbo laikas išaugo nuo 342,0 tūkst. valandų 2008 m. I pusmetyje iki 829,8 tūkst. valandų 2009 m. II pusmetyje, arba 2,4 karto. 

2009 m. pabaigoje per LĮĮA nares dirbančių laikinųjų darbuotojų darbo valandos prilygo 823 pilną darbo laiką dirbančių asmenų ekvivalentui, kas apytikriai sudaro 0,04 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų.