English Lietuva

LĮĮA bendradarbiaus su Latvijos ir Estijos asociacijomis, 2011-03-17

Baltic Staffing Associations start co-operation

Lietuvos Laikino Įdarbinimo Įmonių Asociacija (LĮĮA) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos (LPDAA) ir Estijos (EPREL) laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijomis. Bendradarbiavimo tikslas – bendrom jėgom populiarinti laikinojo įdarbinimo paslaugas bei dalyvauti kuriant šalių įstatymines bazes. 

Mintis dėl bendradarbiavimo su kitomis Baltijos šalių Asociacijomis kilo po šių asociacijų bendro įstojimo į Europos privačių įdarbinimo agentūrų konfederaciją(Eurociett) ir Tarptautinę privačių įdarbinimo agentūrų konfederaciją (Ciett) 2010 metų liepos mėn.

Pirmas trijų Baltijos šalių laikino įdarbinimo įmonių asociacijų atstovų susitikimas įvyko 2011 m. sausio 24 d. Rygoje. Susitikimo metu nutarta pradėti glaudžiai bendradarbiauti informuojant visuomenę apie laikinojo įdarbinimo paslaugas. 

„Laikinasis įdarbinimas nėra populiarus Baltijos šalyse", sakė Heigo Kaldra, Estijos laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas, „ir pagrindinis mūsų asociacijos tikslas yra supratimo apie laikinojo darbo teikiamos naudos visuomenei ir darbo rinkai plėtimas ir gilinimas".

„Kitas svarbus uždavinys - dalyvauti teikiant pasiūlymus dėl vietinio teisinio reglamentavimo tobulinimo siekiant modernaus bei lankstaus paslaugų teikimo", kalbėjo Viktorija Borodunova, Latvijos laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentė.

„Visos trys Baltijos šalys privalo per 2011 metus perkelti ES direktyvos dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones nuostatas į nacionalinę teisę", sakė Tomas Bagdanskis, Lietuvos laikino įdarbinimo įmonių asociacijos prezidentas, „todėl bendros trijų asociacijų pastangos ir dalijimasis patirtimi duos sinergiją šioje srityje. Pasaulinė praktika rodo, kad laikino įdarbinimo dėka kuriamos naujos darbo vietos, kurios be laikino įdarbinimo paslaugos iš viso neegzistuotų, todėl šį aspektą svarbu įvertinti kuriant įstatyminę bazę".

Bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijų buvo pasirašyta 2011 metų kovo 3 dieną. 

Lietuvos laikino įdarbinimo įmonių asociacija buvo įkurta 2007 metais, šiuo metu jaip riklauso 12 narių, kurių įdarbinami darbuotojai užima apie 70% visų laikinų darbuotojų šalies darbo rinkoje.

Latvijos laikino įdarbinimo įmonių asociacija (LPDAA) buvo įkurta 2010 metais, jai priklauso 3 nariai, kurių įdarbinimi darbuotojai užima apie 60 % visų laikinų darbuotojų rinkoje.

Estijos laikino įdarbinimo įmonių asociacija (EPREL) buvo įkurta 2005 metais, joje yra 5 nariai, kurių įdarbinimi darbuotojai užima apie 50 % visų laikinų darbuotojųrinkoje.

Eurociett (www.eurociett.eu) buvo įkurta 1992 metais siekiant suvienyti Europos šalių privačias įdarbinimo agentūras ir atstovauti bendrus interesus darbo rinkoje bei Europos Sąjungos institucijose.
Šiuo metu Eurociett sudaro 30 organizacijų, atstovaujančių 29 šalis.