English Lietuva

Lietuvoje didėja laikinųjų darbuotojų poreikis, 2012-06-06

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA) nuo 2008 metų atlieka savo narių laikinojo įdarbinimo veiklos tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti laikinųjų darbuotojų dirbtą laiką, jo kitimo tendencijas ir palyginti jį su visų Lietuvos dirbančiųjų dirbtu laiku. Tyrimo duomeys rodo, kad 2012 m. pirmąjį ketvirtį augo šalies laikinųjų darbuotojų dirbtų valandų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2011 m.

 

Dažnai laikinieji darbuotojai dirba ne visą darbo dieną, su pertraukomis, todėl Asociacijos tyrime skaičiuojamas dirbančiųjų pilnos darbo dienos atitikmuo (PDDA). 2012 m. I ketvirtį LĮĮA narių įmonėse laikinieji darbuotojai dirbo 920381 valandas, kas atitinka 1798 pilnu darbo krūviu dirbančiųjų, ir sudarė 0,13 proc. visų Lietuvos dirbančiųjų. Palyginimui, tą patį laikotarpį pernai PDDA rodiklis buvo 1413 ir laikinieji darbuotojai sudarė 0,11 proc. visų dirbančiųjų. Pagal rinkos skvarbos rodiklį Lietuva vis dar daugiau nei 10 kartų atsilieka nuo Europos vidurkio, kur šiuo metu laikinieji darbuotojai sudaro apie 1,5 proc. visų dirbančiųjų skaičiaus. 

 Images / - PDDA vystymasis 2012-IQ-II

Pav. Rinkos vystymasis (PDDA, ketvirtinis).

Šiuo metu LĮĮA nariais yra 12 Lietuvos laikinojo įdarbinimo įmonių, kurios veiklą vykdo per 22 padalinius. Svarbu atkreipti dėmėsį į tai, kad Asociacijos nuomone rinkoje veikia daug įmonių, kurios nedeklaruoja užsiimančios laikinuoju įdarbinimu kaip to reikalauja pernai gruodį įsigaliojęs Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas. Šiuo įstatymu įmonės įpareigojamos teikti Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie pradėtą vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą. Šiuo metu VDI internetinėje svetainėje skelbiama, kad laikinojo įdarbinimo veikla užsiima tik 16 įmonių.

Apie LĮĮA

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija, vienijanti 12 didžiausių Lietuvos įdarbinimo įmonių, kurių darbuotojai sudaro apie 70 proc. visų laikinųjų darbuotojų šalies darbo rinkoje, buvo įkurta 2007 metais. Asociacija yra pirmoji ir vienintelė Lietuvoje laikinojo įdarbinimo sektoriaus institucija, skatinanti rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis bei aktyviai dalyvavusi rengiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymą.

Asociacijos nariai skatina visas laikinojo įdarbinimo sektoriaus įmones konkuruoti sąžiningai, laikantis visų teisės aktų reikalavimų, tuo pačiu užtikrinant laikinųjų darbuotojų gerovę bei socialinę apsaugą.

Nuo2010 m. liepos mėnesio LĮĮA yra Europos Privačių Įdarbinimo Agentūrų Konfederacijos  (Eurociett) bei Tarptautinės Privačių Įdarbinimo Agentūrų Konfederacijos (Ciett) narė. Nuo2011 m. kovo 3 d. asociacija taip pat bendradarbiauja su Latvijos (LPDAA) ir Estijos (EPREL) laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijomis.