English Lietuva

Laikinojo įdarbinimo rinka nuosaikiai auga, 2012-11-08

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA) skelbia apie vis didėjančią laikinųjų darbuotojų paklausą ir laikinojo įdarbinimo paslaugos populiarumą. LĮĮA narių pateikti duomenys rodo, kad nuo metų pradžios laikinojo įdarbinimo rinka ūgtelėjo 19,7 proc. (skaičiuojant pagal pilno darbo krūvio atitikmens rodiklį). Pilno darbo krūvio atitikmuo (PDKA) - laikinųjų darbuotojų skaičius, paskaičiuotas laikinųjų darbuotojų dirbtas valandas padalinus iš atitinkamo laikotarpio standartinės penkių darbo dienų savaitės darbo laiko trukmės.

2012 m. II ketvirtį asociacijai priklausančių narių įmonėse laikinieji darbuotojai dirbo 998 587 valandas. Laikinųjų darbuotojų dirbtas valandas padalinę iš II-ojo ketvirčio standartinės penkių darbo dienų savaitės darbo laiko trukmės gautume, kad šalyje pilnu darbo krūviu dirbo 1981 laikinasis darbuotojas, toks skaičius sudaro 0,14 proc. nuo visų pagal darbo sutartis dirbančių Lietuvos darbuotojų.

2012 m. III ketvirtį laikinieji darbuotojai dirbo 1 085 138 valandas, o tai atitinka 2153 pilnu krūviu dirbančius laikinuosius darbuotojus. Palyginimui, šių metų I-ąjį ketvirtį PDKA rodiklis buvo 1798, vadinasi, nuo metų pradžios laikinojo įdarbinimo rinka Lietuvoje augo 19,7 proc. Išanalizavus pastarųjų metų Asociacijos narių pateiktus duomenis, pastebima tendencija, kad III-iąjį ir IV-ąjį metų ketvirčiais visuomet suaktyvėja laikinojo įdarbinimo rinka, todėl prognozuojama, kad paskutinis šių metų ketvirtis gali būti rekordinis pagal laikinųjų darbuotojų dirbtą valandų skaičių.

2011 m. gruodį įsigaliojus Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymui, susidomėjimas laikinojo įdarbinimo paslauga nuolat didėja. Daugiausia laikinųjų darbuotojų įdarbinama gamybos ir pramonės sektoriuose, tačiau pastebima tendencija įdarbinti vis daugiau darbuotojų paslaugų sektoriuje. Rinkoje taip pat atsiranda ir daugiau įmonių, užsiimančių laikinojo įdarbinimo veikla. Šiuo metu Valstybinei darbo ispekcijai laikinojo įdarbinimo veiklą vykdančios deklaravo 33 įmonės,  13 iš jų priklauso Lietuvos įdarbinimo įmonių asocijacijai.

Asociacijai priklausančių įdarbinimo įmonių atstovai pastebi, kad anksčiau paklausiausi buvo žemos kvalifikacijos darbuotojai, o dabar ryškėja tendencija trumpalaikiams projektams įdarbinti aukštą kvalifikaciją turinčių specialistų, tiesa, kol kas tokie darbuotojai sudaro vis dar labai mažą procentą visų laikinųjų darbuotojų. Vienas pagrindinių privalumų naudojantis laikinojo įdarbinimo paslauga yra žemi administravimo kaštai ir lankstumas, kuomet reikia suburti komandą konkrečiam projektui vykdyti.

Šalyje išliekant vis dar dideliam nedarbo lygio rodikliui (13,3 proc.), laikinasis įdarbinimas padeda žmonėms integruotis į darbo rinką bei švelnina socialinę įtampą. Prognozuojama, kad ilgainiui laikinųjų darbuotojų skaičius turėtų pasiekti Europos šalių vidurkį ir sudarys apie 1,5 proc. visos darbo jėgos.