English Lietuva

Laikinasis įdarbinimas

Šiuo metu LĮĮA vienija 12 didžiausių laikinojo įdarbinimo įmonių dviejuose šalies miestuose: Vilniuje - 11  laikinojo įdarbinimo įmonių, Klaipėdoje – 1. Lietuvoje laikinojo įdarbinimo paslaugos teikiamos apie 20 metų ir pirmieji pasinaudoję laikinųjų darbuotojų įdarbinimu buvo užsienio kapitalo įmonės, kurioms tokia įdarbinimo forma yra įprasta – Vakarų Europoje ši paslauga teikiama virš 30 metų. Įvertinę laikinojo įdarbinimo privalumus dabar šia paslauga naudojasi ir Lietuvos kapitalo įmonės. 

Pagrindinė laikinojo įdarbinimo įmonių veiklos sritis – darbuotojų paieška ir jų "nuoma" darbo jėgos pritrūkusiam darbdaviui. Laikinojo įdarbinimo įmonės laikinai įdarbina darbuotojus atrinktus pagal užsakovo keliamus reikalavimus. Tam tikslui įmonės nuolat atnaujina ir plėtoja potencialių darbuotojų duomenų bazes ir darbdaviams gali pasiūlyti nuo įvairių profesijų darbininkų iki aukšto lygio specialistų. 

Trumpalaikis įdarbinimas ypatingai naudingas darbdaviams, kuriems nereguliariai prireikia darbo jėgos - gavusiems trumpalaikių užsakymų, įmonės darbuotojams susirgus ar išėjus motinystės atostogų, sezoniniams darbams atlikti. 

Šiandieninėje ekonominėje situacijoje laikinųjų darbuotojų samdymas iš įdarbinimo įmonių – alternatyvus darbo išteklių sprendimas, darbdaviui, laikinojo darbo naudotojui,  leidžiantis sumažinti sąnaudas, o, esant dideliam nedarbui šalyje, darbuotojams susirasti nors laikiną darbą. 

Laikinai įdarbinant darbuotojus, darbuotojas sudaro darbo sutartį su įdarbinimo įmone, prisiimančia visas darbdavio funkcijas. Laikinasis darbuotojas įgyja visas socialines garantijas - darbo santykiai tarp laikinojo darbuotojo ir įdarbinimo įmonės yra paremti Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, t.y. sudaroma darbo sutartis, o ją nutraukus, darbuotojams  išmokamos visos priklausančios kompensacijos. Laikinojo darbo naudotojui lieka atsakomybė už saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimą. 

Įmonėms, kurios naudojasi laikinojo įdarbinimo įmonių paslaugomis,  sumažėja administracinė našta, susijusi su personalo valdymu: įdarbinimo/išdarbinimo procedūromis, darbo užmokesčio ir mokesčių apskaita ir pan. Tokiu būdu, laikinieji darbuotojai,  įdarbinti laikinojo įdarbinimo įmonėse, gali būti viena iš alternatyvų dardaviams taupant laiką ir lėšas.