English Lietuva

Apie LĮĮA

Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija (LĮĮA) – pirmoji ir vienintelė Lietuvoje darbo nuomos praktikus vienijanti institucija. Asociacija, kurios pirminis pavadinimas buvo

Laikino įdarbinimo įmonių asociacija), yra įsteigta 2007 m. balandį, asociacijos steigimą inicijavo 7 šioje srityje dirbančios įmonės. Dabartinis pavadinimas – Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija – įsigaliojo nuo 2011 metų.

Šiuo metu asociacijai vienija įmones, kurių pagrindinė veiklos sritis – darbuotojų atranka, paieška ir jų „nuoma“ darbuotojų stokojantiems darbdaviams. 

Rūpinamės plėsti visuomenės žinias apie laikinojo įdarbinimo darbo formą, paslaugas ir įdarbinimo įmonių veiklą, padedame savo nariams kurti patikimą, atsakingą verslą. Nariams teikiame įstatymų išaiškinimus, rekomendacijas, konsultacijas.

Visi kartu, kaip Asociacija, aktyviai prisidedame kuriant darbo nuomos įstatyminę bazę, skaidrią šios srities darbo rinką, skatiname rinkos dalyvius naudotis laikinojo įdarbinimo paslaugomis, kad šalyje mažėtų emigracijos ir nelegalaus darbo mastai. 

Nuo 2007 m. LĮĮA yra Lietuvos Darbdavių Konfederacijos (LDK)  narė. Ši narystė ir bendradarbiavimas labai reikšmingas mums siekiant kuo efektyviau atstovauti savo narių interesus, dalyvauti kuriant įstatyminę bazę ir teikiant siūlymus. Mūsų balsą tai padaro labiau girdimą, o galimybes gerinti verslo aplinką – gerokai didesnes.

Vystome ir tarptautinį bendradarbiavimą, kuris įgalina mus dalytis gerąja patirtimi ir jos mokytis iš užsienio partnerių. Nuo 2010 m. LĮĮA yra Pasaulinės Įdarbinimo Konfederacijos WEC narė. 2011 m. Asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos (LPDAA) ir Estijos (EPREL) laikinojo įdarbinimo įmonių asociacijomis. Bendradarbiavimo tikslas – bendromis jėgomis populiarinti laikinojo įdarbinimo paslaugas bei dalyvauti kuriant šalių įstatymines bazes.